Окръжен съд – Монтана осъди на по 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ бившия кмет на Видин Румен Видов и общинския съветник Милена Миланова, съобщиха от Апелативна прокуратура-София.
&nbsp;Съдът призна подсъдимия Видов за виновен в това, че за времето от 26.11.2010 г. до 02.11.2011 г., в качеството му на кмет на община Видин, в съучастие с Милена Миланова, общински съветник по онова време, са присвоили 103 820 лв. от бюджета на общината.<br /> <br /> По инициатива на обвиняемата Миланова на името на свидетелката П. Ц. &ndash; краварка във ферма в околностите на Видин, са били регистрирани дружествата &bdquo;Вип Спартак&rdquo; ЕООД и &bdquo;Протект Вд&quot; ЕООД &ndash; Видин. <br /> <br /> Регистрираните фирми не са разполагали с лица, наети по трудово правоотношение, счетоводител и съответна документация, материална база, превозни средства или други активи. Формалната собственичка на фирмите е упълномощила Миланова да я представлява във връзка с дейността на &bdquo;Вип Спартак&ldquo; ЕООД.<br /> <br /> Без да е налице проведена обществена поръчка и сключен договор между Община-Видин и &bdquo;Вип Спартак&ldquo; ЕООД или &bdquo;Протект Вд&quot; ЕООД &ndash; Видин, в периода от 26.11.2010 г. до последния му работен ден като кмет на община Видин - 02.11.2011 г., Румен Видов разпоредил от банковите сметки и от касата на Община Видин да бъдат платени 103 820 лв. на тези дружества. <br /> <br /> Плащанията са били извършвани по представени фактури от пълномощника на &bdquo;Вип Спартак&rdquo; ЕООД &ndash; подсъдимата Миланова, за извършени услуги от дружествата &ndash; почистване на нерегламентирани сметища на територията на гр. Видин и животинския пазар. Такива дейности реално не са били извършвани.<br /> <br /> Тези плащания са извършвани независимо, че по онова време между община Видин и &bdquo;Титан АС&rdquo; ЕООД-гр. София имало сключен договор за възлагане на обществена поръчка за срок от 15 години, с предмет сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Видин и околните населени места. <br /> <br /> По силата на този договор било осъществявано ежедневно почистване на града, което се удостоверявало с констативни протоколи за извършената работа. Въпреки, че през 2010 г. община - гр. Видин е имала неразплатени 596 622.79 лв. към &bdquo;Титан АС&rdquo; ЕООД &ndash; гр. София по изпълнението на сключения договор, а през 2011 г. дължимата сума достигнала до 1 470 619.91 лв., плащанията, нареждани от обвиняемия Видов към &bdquo;Вип Спартак&quot; ЕООД и &bdquo;Протект Вд&quot; ЕООД, били редовни и в пълен размер. <br /> <br /> В хода на разследването не са събрани доказателства &bdquo;Вип Спартак&ldquo; ЕООД и &bdquo;Протект Вд&quot; ЕООД да са осъществявали такава дейност. Липсват не само сключени договори, но и каквато и да било отчетна документация. Налице са и доказателства, че през инкриминирания период не е имало нерегламентирани сметища на територията на гр. Видин.<br /> <br /> Миланова е улеснила присвояването на паричните средства чрез съставянето и използването на неистински документи &ndash; фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от МОЛ на фирмите &bdquo;Вип Спартак&ldquo; ЕООД и &bdquo;Протект Вд&ldquo; ЕООД &ndash; Видин. На свой ред Видов е знаел, че нарежда плащания за фактурирани дейности, които на практика не са били извършени. По този начин е била ощетена една от най-бедните общини в страната.<br /> <br /> Наложеното от съда наказание 4 години и 6 месеца &bdquo;лишаване от свобода&ldquo; за всеки един от тях следва да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип. Уважен е и гражданския иск в размер на 103 820 лв. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд &ndash; София. /БЛИЦ<br />