Пловдивският окръжен съд осъди Борис Кузманов и Христо Кунчев на по шест месеца лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок за всеки. Кузманов и Кунчев трябва да заплатят на близките на починалата Елена Венкова общо 40 000 лв. за причинените им неимуществени вреди.
Борис Кузманов беше признат за виновен в това, че през времето от 18.09.2009 г. до 19.09.2009 г. Пловдив, в качеството си на лекуващ лекар акушер &ndash; гинеколог, е причинил смъртта на Елена Венкова. Драмата се разиграва на 26.09.2009 година. Причината - немарливо изпълнение на лекарска професия. Нарушена е Наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ. <br /> <br /> Доктор Кузманов е взел за биопсично изследване педикулиран възел и така е причинил пробив на маточната стена и разкъсване на тънкото черво, не е провел непрекъснато наблюдение на болната, която е следвало да бъде приведена в отделение за интензивно наблюдение, не е преценил спешността на случая, след като е установил ехографски течност в коремната кухина след фиброхистероскопията, не е назначил лабораторни изследвания на кръвта, не е извършил рентгеново изследване на корема и диагностична и лечебна оперативна интервенция, което е довело до забавянето на спешната диагностична и лечебна коремна операция и на единствено правилното лечение - коремната оперативна намеса за възстановяване на матката и тънкото черво.<br /> <br /> Това доказват направените експертизи. По същите обвинения е признат за виновен и доктор Христо Кунчев. Той също не е преценир спешността на случая и не е реагирал адекватно. Не е извикал своевременно консултанти при регистрираното от него състояние на корема, което е довело до забавянето на спешната диагностична и лечебна коремна операция и на единствено правилното лечение - коремната оперативна намеса за възстановяване на матката и тънкото черво.<br /> <br /> Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен съд Пловдив. <br /> <strong><br /> Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong>