На Земята има пет океана, всички свързани помежду си с големи водни басейни. Исторически, първоначално имало само четири океана – Атлантически, Тих, Индийски и Северен ледовит (Арктически).

През 2000 година Международната хидрографска организация (МХО) реши да провъзгласи за нов океан водите, обграждащи най-слабо населения континент на „дъното“ на земното кълбо – Антарктида. Повод за това бяха доказателствата, че този воден басейн има различна екосистема и свое специфично влияние върху световния климат.

Антарктическият океан, наричан ще Южен океан, стана петият на Земята и четвъртият най-голям, изпреварвайки Северния ледовит океан.

Подобно на националните граници, границите на океаните са ясно определени от МХО, макар и не всички да са съгласни с тях. А местата, където те се срещат, са едни от най-впечатляващите на Земята и са се превърнали в притегателни туристически дестинации. Кои са те и как да стигнете до там - вижте на pochivka.blitz.bg!