Ако погледнете от височина - усещането е, че база на извънземни се е появила сред непроницаемата тундра в Якутия. В такива диви места дървените колиби на ловците хармонично биха се вписали в околността, най-много малки сгради на селище от градски тип. Но тук има съвсем различна форма на строителство. Тази странно изглеждаща сграда прилича на Пентагона, но има не пет, а шест страни.

Необичайната сграда, може да се каже, също е построена за „ловци“ -  но в случая за „ловци на диаманти“. Територията на района на Анабар е богата на диаманти. Находището Ебелях е едно от най-богатите в Русия, а също така и едно от най-големите в света. Добивът на диаманти се провежда тук по открит начин.

Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg