Изобретателят от НАСА Дейвид Бърнс е проектирал двигател, способен да ускорява до 99% от скоростта на светлината. 

По думите на учения, той е използвал "вратичка" в теорията за относителността, но трябва да се признае,че по пътя към създаването на невероятния двигател е имало редица препятствия.  

Първо, било необходимо да се създаде 200-метрова конструкция с включен към нея много мощен източник на енергия. 

Второ, за да се достигне близка до тази на светлината скорост, е необходимо движещият обект да бъде поставен в среда с почти нулево триене.  

Учените отдавна се опитват да разработят двигател, който не работи с гориво. 

Още през 70-те години на миналия век изобретателят Робърт Кук патентова устройство, което преобразува центробежната сила в линейна тяга. 

А след 2000-та година Роджър Шойер създаде проекта EmDrive, който превръща микровълните в източници, създаващи движеща сила. 

Но до момента не е реализирана нито една от тези концепции. 

Повечето учени са убедени, че тези устройства просто не е възможно да бъдат създадени поради една единствена причина - те противоречат на закона за запазването на импулса. 

Превод и редакция: БЛИЦ