В старозагорското Бюро по труда са постъпили вече първите заявки за съкращения от предприятия, информират от мястото по заетостта в града на липите. Една от първите фирми, заявила съкращения на работния си персонал, е машиностроителният завод „Прогрес” , чиято основна дейност е леене на метали и изработването на 80 на сто от заготовките в страната за нуждите на машиностроенето, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Стара Загора.
Това реално го прави завод със структуроопределящо национално значение в областта на машиностроенето. Заявената за съкращение цифра от „Прогрес” е 241 при работещи в завода към момента 440 души. Това дефакто е излизане на борсата на труда на 50 на сто от заетите във фирмата хора. Редукцията на персонала трябва да стане от 3 януари до 30 април на 2009 г. Но за сега ръководството е направило последни усилия и обещава да съкрати реално само половината от тази цифра, като за останалите 120 човека буквално в последната минута след подаване на заявката в Бюрото по труда са успели да „осигурят хляба” с нова поръчка. От завода се безпокоят, че в последно време в резултат от световната финансова криза са намалели 50 на сто поръчките им от западните контрагенти. Керка Хубенова, БЛИЦ