До 100 хил. лева глоба ще плати фирма, ако извършва дейност в нерегистриран обект за производство, преработка и търговия с храни. Най-високата санкция ще важи, когато нарушението е повторно и ако от него са настъпили „значителни икономически загуби“.

Това предвижда Закон за управление на агрохранителната верига, приет от Министерски съвет. Новият закон разпределя функциите по контрола върху храните между четири министерства – на земеделието, икономиката, здравеопазването и на околната среда, съобщава "Труд".

Ако собственикът откаже достъп на проверяващите лица до обекта, ще му се налага санкция между 2 и 5 хил. лв., а при повторно нарушение – до 10 хил. лв.

При продажба на животински храни с изтекъл срок на годност санкцията ще е между 1000 и 1500 лв., а за следващо нарушение – до 3 хил. лв.