Изпълнителният съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ иска заплатите на работещите в бюджетното здравеопазване да бъдат увеличени от 01.07.2009 г. с не по-малко от 10%, съобщиха от синдиката.

”В случай, че не бъде изпълнено това искане, ще предприемем всички разрешени от Законите на Република България действия за защита правата на работещите в здравеопазването”, заканват се синдикатите.  
Те  са разгневени, поради фактът, че съгласно Бюджет 2009 трябва да бъдат увеличени заплатите на работещите в бюджетните организации с 10%, а в Постановлението на МС за заплатите в бюджетните организации и дейности няма текст, който да гарантира това. 
Според синдикатите за управляващите здравеопазването не е приоритет и е неприемливо в условията на световна икономическа криза да бъдат замразени или дори намалени заплатите на работещите в бюджетните организации в сектора „Здравеопазване”. 
Освен това съгласно Постановлението на МС от 09 февруари 2009 г. за изпълнение на държавния бюджет бюджетните организации получават 90% от размера на разходите месечно, а съгласно Постановлението допълнително се предвижда месечните разходи за заплати да се разходват в размер до 95 на сто. Останалите 5 на сто се отлагат в неясно бъдеще и при неясни условия.
Данните сочат, че средната брутна заплата на лечебните и здравни заведения е 562,57 лв., а училищно и детско здравеопазване е 472,01 лв. при средна брутна работна заплата в обществения сектор за четвърто тримесечие на 2008 г. – 657 лв./БЛИЦ