Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали, съобщиха от РИОСВ-Хасково.
В 12:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 978,43 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,8 пъти над средно-часовата норма. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града е 808,21 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 350 микрограма в 13:00 часа е 2,3 пъти.

Високите стойности на серен диоксид във въздушния поток на града се дължат на промишлено замърсяване, наслагване на емисии от битовия сектор и неблагоприятните метеорологични условия днес. Подготвени са предписания до големите емитери на серен диоксид за ограничаване на производството. На място в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в региона. /БЛИЦ