През четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает в България се увеличава с 2.6 на сто в сравнение с последните три месеца на предходната година, показват предварителните данни на НСИ.
В месеците октомври-декември на изтеклата година заетите лица в икономиката са 3.304 милиона. Общият брой отработени часове е 1.392 млрд. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят на заетите лица е намалял с 2.3% и са отработени с 2.3% по-малко часове на човек.<br /> <br /> Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2010 и 2011 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.<br /> <br /> На едно заето лице се падат 5 891 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт като всеки зает създава средно 14.70 лв. БВП за един отработен час.<br /> <br /> Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2011 г. реално се увеличава с 2.1% и съответно с 2.2% за един отработен час спрямо съответното тримесечие на предходната година.<br /> <br /> Производителността на труда е най-висока в сектора на услугите - 5693.80 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 13.1 лв. за един отработен час, показват още данните на статистиката.<br /> <br /> В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 4 969.90 лева брутна добавена стойност като за един отработен час се създават средно 11.70 лева от текущия обем на показателя.<br /> <br /> Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 064.40 лева брутна добавена стойност на един зает и 2.80 лева за един отработен час.<br /> <br />