Основният проблем при проектирането и строежа на пътищата е липсата на достатъчно добре подготвени кадри, които да правят качествени проекти. Това каза Иван Иванов, член на УС на холдинг "Пътища".
Много често според него се работи с остарели проекти и стари планове. Необходимо е преди да започне един проект планът да бъде осъвременен. По думите на Иванов нашите фирми не отстъпват по нищо на европейските и много често незаслужено търпят критика.
Десилава Вангелова, БЛИЦ