Четири кандидат-студентски курсове - по езикова култура, българска литература, информатика и история, организира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” за подготовка на средношколците, които ще се явяват на приемни изпити през юни и юли тази година. Обучението започва в момента, в който се съберат 15-20 желаещи, обясниха от висшето училище. Така подготовката за предстоящата кандидат-студентска кампания може да продължи непосредствено преди датата на първия изпит, добавиха оттам.
Най-голям е интересът към курсовете по история и езикова култура, защото двата предмета участват в балообразуването за акредитираните специалности в 5 факултета – Филологически, Педагогически, Философско-исторически, Юридически и Факултета по икономически и социални науки, каза Димитър Бойков, началник на „Учебен отдел”. Според него предварителната подготовка на кандидат-студентите по езикова култура се провежда през цялата година и включват 90 учебни часа с основни и специфични правила и познания за родния език. Занятията са веднъж седмично – в събота или в неделя, по 6 учебни часа. Курсовете продължават 3 месеца, а таксата за тях е 300 лв.
Същата цена заплащат и кандидат-студентите, които искат да се готвят по български език и литература. Лекциите се провеждат през уикенда, а преподавателите са от Катедрата по български език и литература на Пловдивския университет. Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Филологическият факултет организира и комбиниран курс за средношколци, които се готвят за матурата по български език и литература в средните училища и за изпита в Университета. Обучението е 120 учебни часа, а таксата от 500 лева може да се плати на две вноски, обясниха от факултета.
Съобразен със задължителния материал и критериите за прием във висшите училища е и курсът по „История на България” на Философско-историческия факултет. Той се предлага на кандидат-студентите в три разновидности - полуинтензивен, интензивен и опреснителен. Лекциите са 90 учебни часа, а таксата – 300 лева. Предвиждат се и пробни изпити по време на курса или в края на обучението, казаха от Философско-историческия факултет.
Полуинтензивният курс е през април, като всяка събота или неделя се провеждат занимания по 6 учебни часа. Интензивният курс по „История на България” е по време на пролетната ваканция – тогава обучението е всеки ден. Опреснителните занятия са организирани в уикендите през май и юни.
Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” също готви кандидат-студенти по информатика и програмиране на С++. Обучението се провежда през почивните дни в компютърни зали по избор. Хорариумът е 80 учебни часа, а таксата от 440 лева също може да се плати на две вноски. При плащане на цялата сума, факултетът прави отстъпка от 20 лева. За обучението си кандидат-студентите получават безплатно учебници по програмиране, обясниха от „Учебен отдел”.
Пловдивският университет открива кандидат-студентската си кампания през юни, като документите за явяване на предварителните изпити се подават до 22 май. Срокът започна да тече от 16 март, припомниха от висшето училище.
Предварителните изпити по биология, английски език и информатика са насрочени за 2 юни, на следващия ден ще е тестът по български език. Изпитите по история на България и химия ще са на 4 юни, а по математика и българска литература – на 5 юни. На тях могат да се явят всички желаещи, които са завършили средното си образование в предишни години, дипломират се през настоящата учебна година или са ученици в 10 и 11 клас.
Оценките от предварителните изпити са равностойни на получените по време на редовната кандидат-студентска кампания през юли и участват в общото класиране за прием в новата учебна година, подчертаха от висшето държавно училище. /БЛИЦ