От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК), могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите.
<strong>Това са:</strong><br /> - справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки<br /> - справка за трудовия договор, обявен от работодателя<br /> - справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд<br /> - възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ<br /> <br /> Новите услуги позволяват гражданите да следят в Интернет верността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Електронните справки, предлагани от приходната агенция, позволяват да се провери вида на трудовия договор, това дали е за пълен работен ден или за 4 часа, например; размера на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.<br /> <br /> Изцяло нова услуга е подаването на искането за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция.<br /> <br /> По данни на Националната агенция за приходите средно годишно се издават близо 1 млн. удостоверения за платени данъци като в значителна част от случаите се изискват 2 лични посещения - едно за подаване на искането и второ, за получаване на вече издаденото удостоверение.<br /> <br /> С новата онлайн услуга първата лична визита ще отпадне, прогнозират още от НАП. По изчисления на ведомството услугата може да спести преки административни разходи на клиентите на стойност близо 4 млн. лв. годишно.<br /> <br />