Заместник-кметът по устройство на територията и строителството в Община Сливен - Любомир Захариев, подаде молба за напускане.

В мотивите си той изтъква лични причини и бъдещи професионални ангажименти в проектантската сфера. 

Кметът Стефан Радев благодари на Любомир Захариев за съвместната работа. 

"Радвам се, че такъв изявен професионалист прие да работи в нашия екип. Пожелавам успех в бъдещите му начинания", каза Радев, добавяйки, че се търси заместник на Захариев.