Всички ръководители на окръжните следствени служби са били сътрудници в Държавна сигурност. Това показват данните изнесени днес от комисията по досиетата. Освен тях 63-ма прокурори и военни са сътрудничили на тайните служби, пише vsekiden.com.
Сред сътрудниците на ДС е Ангел Василев Александров, бивш директор на Националната следствена служба. Той е бил щатен служител и е работил за СГУ-отдел следствен; Национална следствена служба. Със заповед 5180/ 25.11.1983 г. е преназначен от НМ за старши следовател в отдел 01-Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание капитан по ЗВВС-по линия на ДС; със заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е преназначен за главен следовател в отдел 02-Главно следствено управление-МВР.<br /> <br /> Коста Щерев Богацевски, който беше зам. началник на отдел в Националната следствена служба, също е бил щатен служител. Работил е за СГУ-МВР и ГСУ. Със заповед № 1654/ 10.04.1990 г. е преназначен от НМ за зам. н-к на Главно следствено управление-МВР и му е присвоено звание майор от ДС. Богацевски беше и Главен секретар на МВР по време на правителството на Любен беров, когато министър на вътрешните работи беше виктор Михайлов.<br /> <br /> Костадин Георгиев Коцалиев също е бил щатен служител на ДС, като е работил в I отдел. Със заповед № 2490/ 25.04.1969 г. е назначен за следовател IV ст.; със заповед № 198/ 13.01.1970 г. е преназначен за ст. инспектор; със заповед № 6956/ 16.12.1970 г. е изпратен на 5 месечна школа в СССР; със заповед № 2260/ 08.09.1972 г. е преназначен за зам. н-к отдел; със заповед № 64/ 05.01.1973 г. е преназначен за н-к на отделение; със указ № 1165/ 13.05.1982 г. (заповед № 2180/ 19.05.1982 г.) е назначен за н-к на ГСУ.<br /> <br /> В списъка е и хванатият с 20 000 лева подкуп бивш прокурор от 2 следствен отдел на Върховната касационна прокуратура Ангел Делчев Дончев, който в момента е изправен пред Софийския градски съд. Дончев е бил щатен служител в ГСУ. През 1982 година е назначен за следовател, а от 1987 година е преназначен за старши следовател.<br /> /БЛИЦ