В понеделник, 9 февруари всеки народен представител ще получи в пощенската си кутия поименно адресирана сватбена картичка в подкрепа на семейството от гражданско сдружение Асоциация Общество и ценности. Повод за изпращането им е излязлата в медиите информация за предстоящето до десет дни второ четене на промените в Семейния кодекс в правната комисия, а след това и в пленарната зала.
Желанието на гражданите от асоциацията, инициирала изпращането им, е народните представители да преосмислят сериозно последствията от приемането на фактическото съпружеско съжителство с чл. 13. В картичката Асоциация общество и ценности се обръща към всеки депутат с апела: "Българското семейство се нуждае от Вашата подкрепа! Защитете го като гласувате против фактическото съжителство."

Промените в семейния кодекс бяха гласувани на първо четене в началото на месец октомври. Асоциация общество и ценности бе сред първите, които алармира обществеността и медиите за опасностите и пропуските в Законопроекта за семеен кодекс отнасящи се до легализирането на фактическите съжителства и започна кампания за защита на децата и семейството.
По време на състоялата се на 19 ноември м.г. в хотел Радисън в София международна конференция в подкрепа на семейството лекари, юристи, психолози, семейни терапевти, експерти и представители на граждански сдружения излязоха с обща декларация за отпадане на фактическото съжителство от Законопроекта за семеен кодекс. Като основни мотиви експертите посочват узаконяването на полигамията, кръвосмешението, нарушаването на Конституцията, както и последствията от налагащото се узаконяване на хомосексуалните съжителства с легализирането на фактическите съжителства. В сегашния Законопроект за семеен кодекс липсва забрана за хора в брак да регистрират фактическо съжителство, както и ПРИ наличието на родствена връзка. /БЛИЦ