РИОКОЗ-Ловеч разпореди да се преустанови ползването на три чешми в района. От тях две са с питейна вода с нитрати над допустимата норма.
Те се намират в с. Радювене и сред тамошните селяни са известни като чешмата при читалището и Семковата чешма. Третият опасен водоизточник пък е замърсен с коли-бактерии. Той се намира в луковитското с. Батулци и сред местното население е известен като Тошковата чешма.
В същото време в Ловеч и Тетевен пък са взети общо 10 проби във връзка с изпълнението на мониторинговата програма за изследване на питейната вода от централни водоизточници по химични и микробиологични показатели. Проверките не са показали отклонения от хигиенните изисквания, съобщи днес РИОКОЗ-Ловеч. Гергана Димитрова, БЛИЦ