"Около 170 души ще напуснат ДАНС и това води до дефицит в бюджета на ДАНС от около 3.5 милиона лева за изплащане на всеки един от тях по 20 възнаграждения".
Това каза председателят на парламентарната комисия за контрол на ДАНС Димитър Дъбов след като комисията изслуша председателя на ДАНС Константин Казаков. <br /> <br /> Ръководството на агенцията е получило 203 рапорта за напускане от свои служители. След разговори с ключови фигури, написали рапорти, 30 души са се отказали да напуснат агенцията. &quot;Тази ситуация налага изплащането на тези средства да става поетапно и няма да стане до края на годината. Очевидно има пари да се изплати на около 50% от хората и другите 50% ще се търсят в рамките на следващата година, но е възможно е да се намерят и допълнителни ресурси&quot;, обясни Дъбов. <br /> <br /> През 2011 година ДАНС е предала на прокуратурата 99 случая по дела, свързани с корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности и с изпирането на пари. Работи се по още около 60 сигнала, по които ДАНС все още няма достатъчно данни, за да ги предаде на прокуратурата. <br /> <br /> ДАНС е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Контролът над агенцията се осъществява от специализирана постоянна комисия в Народното събрание. <br /> <br />