БНД няма да подкрепи проектобюджета за 2009 г. в частта «Земеделие», заяви народният представител от Българска нова демокрация (БНД) Бойко Боев по време на днешното заседание на Комисията по земеделие. Наред с множеството забележки, отбелязваме и липсата на адекватна политика за национално подпомагане на земеделските производители, коментира депутатът Бойко Боев.
БНД ще направи предложение между първо и второ четене на Закона за бюджета за разрешаване на този въпрос като се предвиди разпоредба, която ясно и категорично да регламентира възможността за национални доплащания към европейската схема за подпомагане на земеделските производители през 2009 г.
Според Бойко Боев това е изключително важен въпрос, тъй като българските земеделски производители получават субсидии в пъти по-малки в сравнение с тези в старите страни-членки на ЕС, и държавата е длъжна да се погрижи за ефективното подпомагане на земеделците у нас.
Това е възможно да се случи и по никакъв начин не противоречи на европейските регламенти, защото Европейската комисия е предвидила в договора за присъединяване на България към ЕС да се правят национални доплащания, докато се достигнат европейските нива на подпомагане на земеделските производители, заяви Боев. Той добави, че на практика става въпрос за над 300 млн. лв., които България може и трябва да предвиди за 2009 г.
Бойко Боев заедно с депутата от Български народен съюз Венцислав Върбанов направиха такова предложение и по време на обсъжданията и гласуването на Бюджет 2008, но текстовете бяха заложени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона под условие. Независимо, че те са вече налице, все още липсва яснота по въпроса и това е причината за протестите на земеделските производители. /БЛИЦ