Усвояването на еврофондовете през следваща година е застрашено, смятат от БНД. Причината за това е изискването за авансово финансиране на проектите, а в бюджета за следваща година са предвидени едва 50 млн. във ФЛАГ.
Според БНД, за да се отговори на финансовата криза трябва да се премахне данък върху дивидента за чуждестранни юридически лица и физически лица, да се намали данъка за едноличните търговци, както и ставката на ДДС от 20 процента на 18 на сто. Позицията на партията е, че трябва да се намалят лицензионните режими, а също така да се промени механизмът за контрол при спазване на сроковете от страна на администрацията и налагане на съответни санкции.
БНБ да предостави 1 млрд. лв. като кредитни линии на търговските банки, искат още от БНД. /БЛИЦ