Партиите БСП, НДСВ, СДС, ССД, ГЕРБ и Лидер са получавали средства, които са в нарушение на Закона за политическите партии, но са си върнали всичко, когато са започнали да ги проверяват. Това каза председателят на Сметната палата Валери Димитров при представянето резултатите от одита на финансовата дейност на политическите партии и управляваното от тях имущество за 2007 г.

11 от общо 15 партии, които дължат данък върху даренията не го бяха платили, но 9 от тях го внесли по време на одита, става ясно в доклада. Зелената партия не била оповестила имената на физическите си дарители към годишния отчет за получени дарения в размер на 95 хил. лв. и тези пари били неправилно отчетени като други собствени приходи.

На някои места помещенията на партиите се използват не по предназначение, а за магазини за хранителни стоки, аптеки, заведения и ресторанти, които по думите на Димитров са трудно съвместими с политическата дейност на една партия. БСП имали един такъв сключен договор, СДС – с цели осем договора.
Палатата е проверила над 1000 имота в страната и над 400 само в София, за да види как се стопанисват. По закон не всички партии имат право да получават имоти от държавата. Проверката показала, че през миналата година 40 партии са нарушили това изискване като са сключили 130 договора. Тази година 22 партии са ползвали нерегламентирано помещения, сключвайки 38 договора за тях. В резултат на това 62 договора за имоти на партии са прекратени през 2007, а през тази година предстои Сметната палата да уведоми кметовете на всички общини за откритите нарушения.  От доклада на Сметната палата  партиите разбрали как точно са стопанисвани имотите им в цялата страна. Оказа се, че централите на големите партии в София не знаели какво става в провинцията.
Палатата установила и закъсняване или неплащане на наеми. Когато видели, че ги проверяват доста от партиите избързали да платят.
Седем партии са получили дарения от фирми с над 5% държавно или общинско участие, а две партии в нарушение на забраната за получаване на дарения от търговски дружества с чуждестранно участие.

Има и един случай, когато партията Свобода и движение за спасение на отечеството разпределя част от получената държавна субсидия на други две партии, които нямат право на такава субсидия. 

При друг случай Българска патриотическа партия сключва договор за наем за наемане на помещение с фирма, която е на дъщерята на председателя на тази партия и така се превежда доста голяма част от субсидията като наем. Според Димитров това се получава, поради факта, че не е ясно формулирано в ЗЗП как партиите точно да харчат държавните субсидии.

По думите на Димитров предоставянето на имоти е една косвена субсидия и засяга интересите на данъкоплатците, защото се дават държавни пари.

Сметната палата е проверила не само партиите, получаващи държавна субсидия, които са 23, а и тези които са получили дарения за двете изборни кампании. Те са 15 на брой. Имало и една, която въобще не предоставила документи на одиторите - Движение на свобода и справедливост, Стара Загора.


Държавата трябва да покрива 80% от разходите на една политическа партия, каза Валери Димитров. Това според него е достатъчно висок легитимен доход, който ще изкара на светло всяко финансиране на партиите и те няма да се чудят от къде да взимат повече пари.

По думите на Димитров законодателството в другите държави поставя няколко милиона евро таван за плащания на държавата по време на избори. Останалото се покривало от даренията на физически и юридически лица. 
Десислава Вангелова, БЛИЦ