Седем кандидати за заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” – агенция САПАРД се явиха на насроченото за днес изслушва от Управителния съвет на фонда. Документите си за участие в избора бяха подали Вилиана Стоянова, Свилен Колев, Юксел Касабов, Иван Христов, Георги Желев, Божидар Божилов, Радослав Бобчев и Серафим Петров, който не се яви на изслушването. След като се запозна с кандидатурите на всички кандидати и проведе лични интервюта с тях, Управителният съвет на Държавен фонд земеделие оцени най-високо тези на Георги Желев и Свилен Колев.
Беше решено те да бъдат допуснати до втори кръг на избора. Преди това кандидатурите ще бъдат представени на вицепремиера Меглена Плугчиева и ще бъдат извършени съответните процедури, които да потвърдят способността им да боравят с поверителна информация. След изпълнението на тези процедури и получаването на информацията от тях, Управителният съвет ще вземе решение за избора на кандидата, който да заеме позицията на заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” – агенция САПАРД.

Георги Желев има юридическо и икономическо образование, специализирал е в областта на банковото дело и управлението на персонала. В периода 2003-2006 година е бил изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Банка ДСК, както и председател на управителния съвет на Общозастрахователна компания „Гаранция”, животозастрахователна компания „Гаранция” и пенсионно-осигурителна компания „Родина”. Владее руски и английски език. 

Свилен Колев е икономист, специализирал е областта на регионалната политика и реформите в селското стопанство. В периода 2000-2006 година е работил в Държавен фонд „Земеделие”, а от ноември 2006 година е ръководил сектор пазарни механизми – „Мляко”. От май 2008 година Свилен Колев е съветник по земеделие на вицепремиера Меглена Плугчиева. Владее руски, английски и немски език.
 
Агенция БЛИЦ припомня, че според публикации в днешната преса съветникът на вицепремиера Меглена Плугчиева Свилен Колев е с най-големи шансове да бъде избран за шеф на САПАРД. По-рано Плугчиева обяви, че е приключил конкурсът и има избран човек, но не съобщи името му.  /БЛИЦ