Информационното дело “Галерия” е открито без законно основание. Това каза председателят на комисията за контрол на ДАНС Иван Костов при представяне на становището на комисията за контрол на агенцията.
&ldquo;Петко Сертов не беше в състояние да посочи коя класифицирана информация, публикувана в пресата и в интернет, е била основание за откриване на делото, от което следва, че всички последващи действия на ДАНС не съответстват на закона&rdquo;, бяви Иван Костов. Той изброи последователно четирите нарушения, извършени от Сертов. &ldquo;Открил е делото, без да има доказателства за посегателства върху националната сигурност, разпоредил е служители без правни правомощия да извършват нерегламентирани действия, без основания е поискал използване на СРС-та по отношение на Димитър и Мартин Златкови и Недялко Йорданов и не е предоставил на прокуратурата паралелната оперативна проверка по делото, извършена от МВР&rdquo;, обяви Костов.<br /> <br /> &ldquo;В резултат на посочените нарушения служители на ДАНС, сред които нямащите пряко отношение към проверката Алексей Петров и Ивелин Хаджолов, са извършили нерегламентирани разпити и са взели писмени обяснения от Младен Мутафчийски, Йоргос Пецас (администратор на сайта &ldquo;Опасните&rdquo;) и Огнян Стефанов, като са подложили последните на психологически натиск. В хода на делото е събирана и обработвана информация за граждани, журналисти, политици, фирми и медии, която е нямала пряко отношение към проверката, извършвана от главна дирекция &ldquo;Вътрешна сигурност&rdquo; на ДАНС. От тази проверка са правени необосновани изводи и политически внушения&rdquo;, добави Костов.<br /> <br /> Комисията за контрол на ДАНС е препоръчала на председателя на агенцията Цветлин Йовчев да разпореди да бъде събрана декласифицираната информация по делото &ldquo;Галерия&rdquo;, да се заличат личните данни в нея и да бъде предоставена за полза на заинтересованата общественост. Трябва да бъде образувана и вътрешната проверка за наличието на други открити без законово основание разработки. Комисията е препоръчала и да бъдат образувани само дела, които засягат националната сигурност.<br /> <br /> Костов съобщи, че извършената проверка от предишните управляващи не е обхванала и преценила всички факти по случая. Затова разгледаната от комисията информация е предоставена на главния прокурор Борис Велчев, за да може той да провери сигналите за нередности в ДАНС.<br /> <br /> <b>Николай Божков, БЛИЦ</b><br /> <br />