След разговори в Брюксел Меглена Плугчиева изрази надежда, че до ноември ще има положителен резултат по повод българските усилия за възстановяване на спрените от Брюксел средства за пътната инфраструктура на страната.
- Г-жо Плугчиева, срещнахте се с шефа на дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия Дирк Анер. Негово беше писмото от средата на август за временно спиране на плащанията по два пътни проекта в България. Одобряват ли се предприетите от София мерки за по-силен контрол и кога ще се възстановят плащанията по пътните проекти?

- Вие знаете, че наистина се намираме в етап суспендиране на средствата и това е като мярка, наложена заради проблемите с досегашния фонд "Републиканска пътна инфраструктура". С голямо задоволство докладвах на г-н Анер за изпълнените мерки от страна на правителството, тоталното преструктуриране, създаването на новата национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет. Министър-председателят назначи нов управител, Надзорен съвет, укрепваме административния капацитет и контролните вътрешни органи в агенцията.

Оценката на съответствие на тези системи ще бъде направена някъде в началото на октомври, така че аз лично очаквам, че ще стигнем до един много успешен резултат до ноември месец. А по отношение на конкретните проекти имаме договорка с г-н Анер още сега в средата на месец септември да направим една голяма работна среща по тема двата сектора - веднъж транспорт, и втората голяма тема - воден сектор, и съответно в тази среща ще участва и Европейската инвестиционна банка, и представителите на "Джаспърс", така че да формулираме пилотни, ключови проекти в инфраструктурния сектор, които ние сме подготвили в момента, но трябва да бъдат и реализирани по най-бързия начин.

- Срещнахте се и с еврокомисарката за земеделие Мариан Фишер Боел. Коя беше централната тема в разговора ви?

- Две централни теми, а именно едната е, знаете, горещата тема за подпомагане на млечното животновъдство в България. Лично аз и министър Цветанов сме изключително доволни от много конструктивния и добронамерен тон на комисар Фишер Боел. В близките дни очакваме официалното решение от техническата среща, което означава форма и начин за осигуряване на финансово подпомагане на сектора, като формата е в посока на подпомагане за постигане на качество и стандарт на млякото и също така подпомагане на малките ферми по линия на програмата за развитие на селските райони, за тяхното стабилизиране и да им се дадат възможности за повече инвестиции.

- Това означава ли допълнителни средства за българските млекопроизводители?

- Да. Точно така, за различните категории млекопроизводители, защото знаете, че имаме дребни ферми, множество дребни ферми. В същото време имаме един много голям качествен скок по отношение на фермите, които изпълняват стандартите, и затова този сектор трябва да бъде подпомогнат, за да може не само да бъде стабилизиран, но и да се развива и занапред стабилно.

- Втората ви тема на разговора с еврокомисарката Фишер Боел?

- Втората тема беше, разбира се, програма САПАРД, изпълнението на нашите ангажименти по плана за действие. Очакват се както изпълнението на мерките, така и оценката на външните одитори. Целта е през октомври да покажем реалните положителни резултати, защото знаете, че очакваме вдигане на забраната върху трите мерки на САПАРД и нещо повече - удължаване на срока на действие на програма САПАРД до края на 2009 година.

- Оптимистична ли сте по този въпрос след Вашата среща?

- Да, ако продължим да работим така, както тук в последните седмици и месец, съм изключително оптимистично настроена, че ще се справим със задачата и съответно ще възстановим както действието на мерките, така и удължаването на срока на програмата.

- Срещнахте се и с Катрин Дей, генерален секретар на Европейската комисия, която отговаря за механизма, по който се изготвят докладите за България в областта на правосъдието и вътрешния ред. Научихте ли нещо ново в този смисъл, което би могло да е от полза за България при изготвянето на тези доклади?

- Аз се информирах за политическата воля на правителството и реалните действия, които текат вече от един месец в България и по двата доклада. Използвах възможността да поканя г-жа Катрин Дей и чрез нея всички комисари да дойдат в България, защото посещението на място не може да замени никакви новини от никои медии. Знаете, в Германия има един принцип - по-добре веднъж да си видял, отколкото два пъти да си прочел. И смятам, че това е подходът и особено сега, когато България изтърпя много тежки санкции в последните месеци.

Ние сме част от този съюз и е съвсем нормално точно в партньорство и в добър тон и диалог да продължим напред. И затова аз смятам, че посещението на комисарите ще има и своето значение. И мога да кажа само, че и последното посещение на комисаря Ферхойген беше много полезно, и в същото време, разбира се, ни дава положителни импулси за страната и на всички, защото трябва да се преодолее това черногледство и тази нагласа, че всичко е безперспективно и сринато и че не можем да ползваме предимствата на членството, което абсолютно не е вярно.

- И че проблемът не е в механизмите, по които се изготвят тези доклади за България?

- Абсолютно. Като механизма за коопериране и верификация - точно ударението трябва да пада върху кооперирането, а не само върху оценката. И затова и комисията очакваме да бъде също по-кооперативна, с повече експертна помощ и повече ангажимент към България. /ДВ