На днешното си заседание Политическият съвет на НДСВ одобри критериите за издигане на кандидатури на НДСВ за предстоящите избори за членове на Европейския парламент през тази година. Един от политическите критерии е кандидатите да нямат принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност.
Те трябва да са убедени привърженици и поддръжници на политиката на НДСВ (препоръчително е членството в НДСВ) и  да познават достатъчно добре законодателната дейност и публичните политики, както и ролята на НДСВ за реализирането на европейския и евроатлантически проект на България. Кандидатите трябва да имат и познания в областта на европейската интеграция; да са достатъчно добре информирани за механизма на функциониране на институциите на ЕС и специално на Европейския парламент. 

По отношение на професионалните критерии е препоръчително кандидатите да имат висше образование, висок професионализъм и експертни качества. Те трябва да притежават лична и професионална мотивация, лидерски качества, способност за отстояване на позиции; комуникативност, инициативност, презентационни умения и умения за работа в екип. Задължително е отличното владеене на английски език, а по възможност и на поне още един от официалните езици на ЕС (владеенето на повече от два чужди езика е предимство). Кандидатите трябва да имат активна гражданска позиция на национално или местно ниво, в неправителствения сектор, в науката, културата или бизнеса, подчинена на либералните ценности и идеите за модернизация на България, отстоявани от НДСВ. Мераклиите за Европейския парламент трябва да имат подчертан авторитет в съответните граждански, местни, професионални, научни, бизнес или културни среди. Препоръчително е кандидатите да имат известен опит от участия в преговори, дискусии, семинари или конференции, където се обсъждат различни въпроси и се търси общо решение. Предимство е да имат в досегашната си професионална дейност международни контакти (например да са учили, работили или специализирали известно време в чужбина, да са участвали в международни прояви от различен характер в областта на политиката, науката, културата, бизнеса, спорта, неправителствения сектор и др.). /БЛИЦ