Независими одитни проверки ще бъдат извършени на проектите по програмите ФАР и САПАРД. Това реши правителството на редовното си заседание днес.
Целта е своевременно отстраняване на установените пропуски и изпълнение на препоръките на ЕК.
Кандидатите трябва да са международни одиторски компании. Финансовият министър ще има задачата да организира провеждането им чрез процедура по договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки. /БЛИЦ