Природен парк „Витоша“ има нов шеф. Това е ландшафтният архитект Снежана Петрова, която е класирана на първо място от Агенцията по горите след проведения преди дни конкурс.
Досегашният директор Тома Белев, който също участва в съревнованието, се разделя с поста си след дългогодишно управление на планината над София. За поста се явиха четирима души.<br /> <br /> Тома Белев бе обвиняван, че спира развитието на Витоша, заради позицията си против промените в Закона за горите, които значително улесняват изграждането на ски писти и съоръжения.&nbsp; Зад него стояха всички природозащитни организации и хора, които смятат, че поправките в нормативната база се правят в полза фирмени интереси и унищожават природата.<br /> <br /> Конкурсът се провежда за първи път. Той бе на два етапа - първият включваше разглеждане на документи и допускане на кандидатите, отговарящи на условията, а вторият - провеждане на тест и събеседване.<br /> <br />