Създадоха група във Фейсбук за подкрепа на бившия министър-председател на България Иван Костов. Засега 103 човека в нея са на мнение, че новият премиер трябва да е той.
Групата се обединява около идеята, че след управлението именно на Костов е започнало в страната да има ред.

Има няколко изложени мотива за това защо Костов трябва наново да бъде премиер:
Когато г-н Иван Костов стана министър-председател на Република България завари: месечна инфлация 300%, обезценена национална валута 3000 лева = 1 долар, валутен резерв на страната около 200 милиона долара, като при ниво 1,2 милиарда долара, растяща безработица, достигаща до 16% официално и над 25% реално заради неработещите, но нефалирали предприятия, средна работна заплата 35 000 лв. = 12 долара, средна пенсия 18 000 лв. = 6 долара, тотална изолация чрез Шенгенския списък, заради високата корупция и престъпност в България по това време, прекъснати връзки със световните финансови институции - МВФ и СБ, дългове към външни кредитори - над 12 милиарда долара, пълен блокаж на държавата и разгул на "бригадирското движение" на мутрите, власт на СИК, ВИС, ТИМ, 777 и др., банкрутирали предприятия – в  това число “Кремиковци” и “Балкан”, фалит на Банки.

След управлението на Костов нещата се наредили по следния начин: месечна инфлация 0,2% - годишна 3%, национална валута – 1.70 лева = 1 долар, валутен резерв - 3,7 милиарда долара, ниво на безработица под 15% с тенденция към ускорено спадане, което стана през следващите години, средна заплата 250 лв. = 147 долара, средна пенсия 130 лв. = 76 долара, премахване на Шенгенската изолация и свободно пътуване из Европа, възстановени връзки със световните финансови институции - МВФ и СБ, както и с Европейската банка, външен дълг на България - намален до 9,5 милиарда долара, прогонване на мутрите от живота на народа и държавата, бърза приватизация на банкрутиралата държавна собственост, оздравяване и приватизация на банките. /БЛИЦ