Редица сигнали, които получаваме, са основно в посока на това, че откритите 350 000 подготвени бюлетини с цел подмяна на вота на гражданите са само половината от общо отпечaтаните. Информацията, която постъпва при нас е, че са отпечатани общо 700 000 бюлетини. Това заяви юрисконсултът Аглика Виденова на пресконференция.
Тя изтъкна, че според информацията първата партида от 350 000 са отпечатани около 1 и 2 май и много отдавна са достигнали структурите в страната. Младен Червеняков направи връзка между незаконните бюлетини и нарушенията, констатирани по отношение на печатите на комисиите.<br /> <br /> &bdquo;Много е тревожен фактът за ситуацията с печатите на секционните избирателни комисиите&rdquo;, подчерта той. При откритите случаи на нарушения печатите или пристигат предварително наранени, или не са наранени въобще от СИК. Червеняков направи връзка с намирането на незаконните бюлетини. &bdquo;Ако това се свърже с дейността на комисиите по отношение на печата, това показва, че става въпрос за съзнателно подготвена операция за фалшифициране на изборите&rdquo;, каза той.<br /> <br /> Младен Червеняков постави въпроса защо са отпечатани голям брой бюлетини над законовото изискване &ndash; общо 8 343 000 бюлетини, при положение, че по данни на ГРАО България има 6 956 890 избиратели. От друга страна обаче днес се констатира недостиг на бюлетини в някои секции. Аглика Виденова отбеляза и случаи, когато вчера при приемане на изборните книжа бюлетините са били една бройка, а днес при отваряне на помещенията се оказват съвсем друга. <br /> <br /> Червеняков обяви, че нарушенията през изборния ден са масови. Той отбеляза, че към 15 часа в ЦИК са постъпили 45 жалби и 25 сигнала. Прокуратурата е образувала 190 преписки, като в над 20 са образувани досъдебни производства. Неправителствените организации, които наблюдават изборния процес, констатират над 140 нарушения.<br /> <br /> Червеняков изтъкна, че нарушенията са свързани с отпечатване на по-малко бюлетини от необходимите и даде пример с недостиг на бюлетини в Пловдивско училище.&nbsp;&bdquo;Изключително тревожна е продължаващата практика на масово купуване на гласове. Имаме сигнали от почти всички региони на страната, особено там, където има компактно ромско население&rdquo;, изтъкна Червеняков. Други сигнали касаят извозвания на избирателни от един регион в друг. <br />