Невиждан досега електронен албум "Васил Левски и пазарджишките комитетски дейци" ще бъде пуснат в интернет.

Уникалните снимки с революционера се събират от стари семейни албуми, които са притежание на потомците на съзаклятниците на Левски. В него ще бъдат публикувани и редица документи, писма и исторически записки, които осветяват дейността на Апостола и изградената от него Вътрешната революционна организация. Според историческите данни едни от най-доверените на великия българин хора са били от Пазарджик.


"Левски е тясно свързан с нашия град, в който доста често той е пребивавал. Вече има хора, които са ни предоставили уникални материали", коментира пред столичен вестник директорът на Регионалния исторически музей в Пазарджик Борис Хаджийски. Подетата от него кампанията е по повод честването на 180 години от рождението на Апостола на свободата.

Неопровержими исторически източници свидетелстват за честите контакти на Дякона с местни родолюбци, превърнали се в негови идейни съмишленици и предани комитетски дейци. Поради тази причина г-н Хаджийски отправя апел към своите съграждани да се разровят в запазените семейни албуми и ако се натъкнат на стари снимки, пощенски картички, документи, покани и афиши от паметни чествания, плакати, щампи, книги, посветени на Апостола или свързани с пазарджишките дейци, да ги предоставят на музея.


"Фаталната снимка", по която турците разпознават и залавят Апостола

"През април ще открием и изложбата "Съзаклятниците", в която ще предоставим част от уникалните документи и фотографии. Военноисторическият музей ще представи изключително ценен и непоказван експонат, тясно свързан с Левски. Ще си позволя да го запазя в тайна, за да бъде изненада", с радост коментира директорът. Той сподели, че във фонда вече има експонати, осветяващи връзките на Апостола с комитетските дейци Георги и Стефан Консулови, които са го подпомагали непрестанно както с парични средства, така и в организационната му дейност.