Големият защитник на ЦСКА от 80-те години Георги Димитров-Джеки смята, че Милен Радуканов не е основна­та причина за слабите резул­тати на отбора.

"Не мисля, че решението Камбуров да бъде оставен на резервната скамейка срещу Лудогорец е грешно. Той има само един вкаран гол от нача­лото на сезона, и то срещу Миньор. Не е във форма и мяс­тото му е там, докато не по­каже друга игра в моментите, в които получава доверие. Спас Делев може и да не се на­мира в най-доброто си състояние, но разликата между него и Камбуров е, че Спас се движи много повече, връща се да по­мага в защита.

В това отно­шение е много по-полезен. Зна­ете ли колко пъти Петър Же­ков е бил оставян резерва. То­ва не бива да те обезсърчава и да се сърдиш на треньора, а просто да гледаш как да си оп­равиш играта. Не може за най-малкото не­що да сменяме треньорите. Според мен твърде многото шефове пречат на ЦСКА. Всич­ки се опитват да бъдат и треньори, и ръководители, и всичко.

Гледат да дават акъл на Милен и вместо да работи на спокойствие, той се раз­сейва от това. Иначе е ясно, че при първата по-сериозна издънка той ще отнесе нега­тивите. В България е така, отнасят го винаги треньори­те", коментира славният ка­питан на ЦСКА Георги Димитров-Джеки.