Кардинални промени предстоят в Локомотив Пловдив, пише "Марица". В управата на клуба влиза бизнесменът Здравко Владимиров Иванов. Човек с тези три имена е собственик на една от големите колекторски фирми СГ Груп. В компанията той е съдружник с литовеца Лауринас Розгис, за когото миналата седмица настоящият мажоритарен собственик Христо Крушарски обяви, че ще е финансов директор.

Winbet - най-голямото разнообразие от пазари! (18+)

Промените ще станат факт на предстоящото общо събрание на акционерите, което е обявено за 15 юли от 13 часа на Лаута. Съветът на директорите ще бъде намален от пет на трима членове. В новата управа освен Крушарски ще влезе още Здравко Иванов, а Радко Врагов остава от старите членове. Спортният директор Георги Иванов, треньорът на женския тим на Локо Ангел Славов и директорът на ВК Георги Узунов отпадат.

Акционерното дружество ще бъде представлявано едновременно от двама изпълнителни директори, които ще бъдат избрани допълнително.

Дневният ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2020г.;
3. Избор на регистриран одитор за 2021г.;
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020г.;
5. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2020г.;
6. Обсъждане промяна на числеността и състава на Съвета на директорите на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926" АД;
7. Вземане на решение за изменение на Устава във връзка с взетото по т. 6 Решение;
8. Възлагане на новосформирания СД по т. 6 да избере 2 /двама/ изпълнителни членове /Изпълнителни директори/ измежду състава си, които ЗАЕДНО да представляват Дружеството пред трети лица.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, във връзка с чл.22,ал.2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 29.07.2020г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.