Ръководството на Литекс излезе с официално изявление по повод информацията, че клубът е взел 430 000 долара заем от лицето Кирил Рашков, по-известен като цар Киро.

Официалното изявление на Литекс:

Във връзка с разпространената информация в сайтовете на някои информационни агенции и в средствата за масово осведомяване относно това, че г-н Кирил Рашков е превел по банков път, и е предоставил заем на ФК Литекс в размер на 430 000 щатски долара, с настоящото заявяваме и категорично отричаме г-н Кирил Рашков да е предоставял заеми на ФК Литекс – Ловеч и по-конкретно на акционерно дружество с фирма ПФК Литекс – Ловеч АД. Категорично отричаме да са били сключвани от името и за сметка на акционерно дружество с фирма ПФК Литекс – Ловеч подобни документи.

Също така заявяваме, че считаме за недопустимо да бъде разпространявана и тиражирана непроверена и непотвърдена информация, с което се петни доброто име и престижа на дружеството, което представлявам.

За "ПФК ЛИТЕКС – ЛОВЕЧ" АД

ПРЕЗИДЕНТ – ТРИФОН ПОПОВ