Община Пловдив прекрати поръчката за седалките на стадион "Христо Ботев" в резултат от редица сигнали по отношение техническите характеристики на предмета й са установени непълноти в техническите спецификации, съобщават от пресцентъра. 

 Те са общи и не отговарят на изискванията по чл. 48 от ЗОП.

Затова единственото законосъобразно действие е прекратяването на процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от  ЗОП. Тя е спряна с Решение, публикувано в Агенцията по обществени поръчки в 15:54 часа на 08.12.2021 г., по преписката на процедурата в АОП.