Столичният Локомотив бе даден на Софийската районна прокуратура от Софийския районен съд за подправяне на платежни ордери. Новината разпространи специалистът по спортно право Георги Градев.

СРС осъди “железничарите” да платят на бившия си футболист Ивайло Димитров-Шведа сумата от над 35 000 лева. По време на делото от съда са установили, че в клуба се подправят ордери и че не са осчетоводявани премиите на футболистите.

Ето решението на СРС по делото между футболиста и клуба:


В съдебно решение от 13.01.2013 г., СРС осъжда Локомотив София да заплати на ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ сумата от над 35 000 лв. и установява по отношение на Локомотив София:

1) че в Локомотив София подправят платежни ордери за плащане на футболистите; и

2) "че отразените в разходните касови ордери суми по анекса и съответно добавени премии не са осчетоводявани".

СРС отсъжда: "Препис от решението да се изпрати на Софийска районна прокуратура с оглед признатите за неистински документи."