Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана потвърди решението на ФИФА от 2020 г. и призна, че играещият на стадион „Българска армия“ ЦСКА е спортен наследник на стария футболен клуб, фалиран през 2016 г. Това е станало по делото на мениджърката Сокена Ба срещу ФИФА и ЦСКА, пише „Спортал“. Решението на съдебната инстанция в Швейцария е окончателно.

В своя защита „червените“ са заявили, че са наследник на Литекс (Ловеч). CAS обявява, че приема техните доводи, но надделяват аргументите, че са спортен наследник на фалиралото дружество, тъй като се идентифицират с него, използвайки много символи на старото дружество, включително емблема, сайт, бивши футболисти, фенове и други.

ЦСКА твърди, че ФИФА погрешно ги счита за спортен наследник на фалиралото ЦСКА, тъй като не признава, че собствеността, лицензът, футболните отбори и юридическото лице на ЦСКА се различават от тези на старото ЦСКА.

“Нашият клуб винаги е бил напълно прозрачен относно своето създаване. Подчертаваме, че сме спортен наследник на трети клуб - Литекс (Ловеч). Следователно е невъзможно да бъдем спортен наследник на друг клуб”, пишат „червените“ в своя защита.

ЦСКА добавя, че производството по несъстоятелност на първоначалния длъжник все още продължава и Софийският градски съд, както и назначените синдици остават компетентни. Следователно първоначалният длъжник все още е в състояние да изпълнява своите финансови задължения към кредиторите си, а оттам и към жалбоподателя.

“Въпросът не е дали вторият ответник настоящият клуб ЦСКА е правоприемник на първоначалния длъжник. Основният въпрос е дали вторият ответник е спортен наследник на първоначалния длъжник”, пише арбитърът по делото – нидерландецът Франс де Вегер.

“Както правилно твърди жалбоподателят (Сокена Ба), че дори ако вторият ответник е бил правоприемник на Литекс (Ловеч), както твърди той, това не е решаващо по въпроса дали вторият ответник е спортният наследник на първоначалния длъжник. От значение е да се определи как се възприема от обществеността и как се появява името в публичното пространство”, пише в тезата на съда.

Спортният арбитражен съд се позовава на утвърдена юрисдикция при какви обстоятелства “нов” клуб може да се счита за “спортен наследник”, независимо от правната форма, по която съответните клубове са експлоатирани. От значение са име, цветове, фенове, история, спортни постижения, трофеи, стадион, списък на играчи и исторически фигури, които му позволяват да се отличава от останалите клубове.

“Спортният наследник на бивш, вече несъществуващ, клуб може по принцип да отговаря за финансовите задължения на този бивш клуб, независимо, че наследникът не е страна по споразумение”, аргументира се CAS.

“Аргументите, изтъкнати от ЦСКА, че собствеността, лицензът, футболните отбори и юридическите лица са различни, са отбелязани и взети предвид, но няма да надделеят над значителния брой елементи от другата страна, които ясно сочат в посока на съществуване на спортна приемственост”, пише още съдът в Лозана.

CAS дава отговор и на довода на ЦСКА, че не става въпрос за спортно правоприемство, защото „червените“ са закупили логото и други активи в публичен търг. Следователно фалитът не е, за да се отърве от старите кредитори и да се започне отначало.

Съдът в Лозана пише следното: “Без да влиза в дискусия дали има добросъвестност или недобросъвестност и дали е действано прозрачно, това не е решаващ елемент в светлината на спортната приемственост. Това може да бъде елемент, който може да бъде взет под внимание. По дефиниция обаче не изключва спортната приемственост.”

По същия начин CAS не е съгласен, че поради съществуването на производство по несъстоятелност, както се твърди от ЦСКА, трябва да се изключи спортното правоприемство. Съдът уточнява, че дори да е имало производство по несъстоятелност, все още може да съществува спортна приемственост.

Спортният арбитраж цитира разпоредба, която е създадена, за да се избегне злоупотреба с клубове, опитващи се да избягат от финансови задължения. В тази връзка счита, че дори да липсва злоупотреба или да не бъде доказана, член 15, параграф 4 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА от 2019 г. може да се приложи. В резултат на това съдът счита, че ФИФА е приложила правилно тази разпоредба, като е образувала дисциплинарно производство срещу сегашното ЦСКА.

CAS добавя, че ЦСКА трябва да се счита за същия клуб като първоначалния длъжник или поне “спортният наследник” на първоначалния длъжник и че може да носи отговорност за задълженията. В заключение съдът в Лозана потвърждава решенията на ДК на ФИФА, които са, че ЦСКА не е длъжен да плати 50 000 евро на Сокена Ба, тъй като тя не е предявила претенциите си и в делото по несъстоятелността в Софийски градски съд.