Нов Управителен съвет на Етър бе избран днес на Общо събрание на клуба. Досегашният председател на УС проф. Георги Камарашев представи отчет за дейността през изтеклия мандат, който бе приет единодушно от присъстващите. Представен и гласуван бе и Годишният финансов отчет на клуба. Единодушно бе гласувано и освобождаването на досегашната клубна управа поради изтичането на нейния мандат.

От 7 души ще се състои новият Управителен съвет на Етър, предложените имена от който също бяха приети с пълно мнозинство. Цанко Цветанов е единственият от досегашните членове на клубната управа, който остава и за новия тригодишен период. Освен него в УС влизат основно представители на великотърновския бизнес – Кристиян Дешков, Любомир Филипов, Георги Марков, Светослав Тотев, Цветомир Бояджиев и Деян Куздов. Общото събрание възложи на новата клубна управа в двумесечен срок да престави план за работата през следващите три години.

След края на Общото събрание новият Управителен съвет проведе и първото си заседание. За председател на УС на Етър бе избран Деян Куздов, който оглавява и Постоянната комисия за младежта и спорта във Великотърновския общински съвет.