Депутатът от партията “Продължаваме промяната” арх. Йордан Терзийски публикува във Facebook въпроси към Министъра на младежта и спорта Радостин Василев относно стадион “Българска армия” и неговата реконструкция.

Ето какво написа депутатът в социалните мрежи:

“На заседанието на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта министър Радостин Василев отговаря на актуални въпроси от народните представители. Моят въпрос касаеше стадион “Българска армия”, а именно:

Извършен ли е анализ кой е най-удачния начин за партньорство между държавата, чрез дружеството Сердика спортни имоти АД и ПФК ЦСКА - София АД във връзка с изграждането на стадион “Българска армия” - чрез създаване на съвместно дружество, чрез концесия или под друга форма?

Какво е финансовото състоянието на двете дружества - “Сердика спортни имоти” АД и на ПФК ЦСКА–София АД, които се планира да са двамата акционери в новоучредено акционерно дружество? Защо няма публикувани ГФО за 2020 година?

Вярно ли е, че Сердика спортни имоти АД има вземания в рамките на 2,5 млн. лв от ПФК ЦСКА–София АД за наеми и практически е пред фалит? Има ли направен одит на Сердика спортни имоти и какъв е резултата от доклада?

Има ли ПФК ЦСКА - София АД доказана финансова възможност да строи стадион и ще бъде ли обезпечено това с банкова гаранция? Към 2019 години дружеството има задължения в размер на 20 млн. лева, за 2020 няма публикуван годишен финансов отчет.

Анализиран ли е риска задълженията на ПФК ЦСКА – София АД да станат изискуеми от кредиторите и какво би се случило със стадиона и въпросното дружество, при положение че стадионът стане част от капитала на новото дружество чрез апорт?

Възможно ли е да се повтори прецедентът със стадион “Лазур” и възможно ли е един държавен стадион да попадне в частни ръце и то за погасяване на задължения от кредитори?

Winbet - истинската тръпка от победата! (18+)

Как е защитен интересът на държавата, която в случая е принципал в Сердика спортни имоти ЕАД?

Когато се премине към евентуалното изграждане на нов стадион, това ще наложи сериозно увеличение на капитала, за да се финансират разходите по строителство. Държавата ще участва ли в увеличението на капитала на съвместното дружество, или ще намали дела си за сметка на частния партньор?

Как се предвижда държавата да упражнява контрол, ако е в позиция на миноритарен партньор? И каква е гаранцията, че няма да се случи поредното усвояване на публични имоти от частни субекти, по порочния модел на Пловдивския Панаир, къпалнята Мария-Луиза и тн?

Министър Василев пое следните ангажименти:

Да не решава еднолично казуса, а това да се случи с решение на Министерски съвет.

Да се направи анализ на най удачната форма на партньорство. Все още тя не е избрана.

Да защити държавния интерес чрез изискване на банкова гаранция при започване на строителство

Да предостави доклада от Сердика спортни имоти АД за задълженията на ПФК ЦСКА – София АД. Да не се пристъпва към по нататъшни действия преди изчистването на задълженията между двете страни.

Да се изгради стадион изцяло в рамките на съществуващия обем.

Вярвам, че ще се намери решение, в което да може да се изгради нов модерен стадион, защитавайки обществения и държавен интерес.

Продължаваме да следим казуса!"