„София - Европейска столица на спорта“ разширява и разнообразява своята дейност. Това стана ясно от обявената днес Програма 2020, която обединява всички активности и събития по инициативата следващата година. Същевременно Фондацията регистрира още по-многообразен спектър дейности, с цел да разкрият нови по-широки хоризонти в бъдеще, в синхрон с политиката на Столичния общински съвет и градската управа.

„Приоритет са осигуряване на повече условия и възможности за активен и здравословен начин на живот на софиянци и гостите на града, както и изграждане на спортна инфраструктура“, коментира на специална пресконференция кметът Йорданка Фандъкова.

„За четирите години от старта на инициативата се организираха близо 600 събития. Особено внимание отделяме на децата и младежите. Програма „Ваканция“ това лято включи над 1400 деца. Това е много важно, защото спортът е забавление, но е и здраве. Той възпитава в екипност и спортен дух“, каза още Фандъкова.

Стана ясно, че в детските градини на София вече са изградени 78 спортни салона и 15 плувни басейна. Построените стрийтфитнесите са повече от 60, а игрищата на открито 30. Фандъкова благодари на водещите български спортисти за съпричастността към инициативата „Европейска столица на спорта“ през годините, както и на общинските съветници, за подкрепата им по този проект.

Предстои изграждането на шест многофункционални спортни зали по училищата. В отговор на желанието на спортуващите и на огромната нужда от спортна база Столична община даде ход на мащабен проект за изграждане на тези съоръжения. Готови са проектните и финансовите документации и в момента се обявяват конкурсите за изпълнители. Всички одобрени проекти:
2 СУ "Емилиян Станев" в "Павлово";
51 СУ "Елисавета Багряна" в "Хиподрума";
55 СУ "Петко Каравелов" в "Дъpвеница";
56 СУ "Пpоф. Константин Иречек" в "Люлин 8";
79 СУ "Индира Ганди" в „Люлин 7";
144 СУ "Народни будители" в "Младост 3“

„Ключово за развитието на спорта в София е обновяването на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти. Тя вече е изготвена и подложена на Обществено обсъждане. Няколко годишен експертен труд бе финализиран с цел да запълни една голяма празнина в уреждане отношенията и използване на спортната база в общината. Наредбата се базира на промените в Закона за спорта, като стимулира развитието и управлението на запустелите досега спортни обекти, осигурява ползване на базата от живеещите в района и дава повече възможности за хората със специални нужди“, каза на срещата с медиите Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – европейска столица на спорта.

Присъстващите бяха запознати в детайли с Програмата на Фондацията за следващата година. Анатоли Илиев – орг. секретар на „София – европейска столица на спорта“, разказа в подробности приоритетите и основните активности, които предстоят през 2020 г. В Календара са предвидени близо 97 събития, 23 от тях са в и около планината Витоша. „Активностите през годините непрекъснато се увеличават, но за нас важен е не само броят на събитията, но и тяхното разнообразие. За това в Програмата са включени активности за всички възрасти и социални слоеве от населението – от май-малките, през учениците, хората от третата възраст, деца на бежанци и социално слаби, хора със специални нужди, деца в риск и др.“, каза още Илиев.

„София – европейска столица на спорта“ участва активно в изготвянето на новия план за управление на Витоша, чрез проекта за зоните за спорт в планината. От общо 23 обособени зони, 10 вече са изградени, повечето са колоездачни трасета. „София – европейска столица на спорта“ осигури заснемането на придобилия в последствие огромна популярност документален филм „Един ден на Витоша”. В момента се произвежда 20-минутен учебен филм от „Споделените игри“, който ще бъде предоставен и презентиран във всички столични училища, за да се формира у децата и младежите още по-толерантно и ангажиращо отношение към хората в риск и техните проблеми в съвременното общество. Съвместно с ПП Витоша Фондацията участват в проекти по обновяване на пътеки, премахване на препятствия и възстановяване на туристическата инфраструктура. Рехабилитирани бяха пътните артерии към Златни мостове, х. Момина скала, Игликина поляна, Ветровала и Офелиите. Подменени бяха рухналите заслони по спирките към х. Алеко и Щастливеца. Предстои сключване на договор с туристическо дружество „Бояна“ за целогодишно поддържане на туристическите пътеки и заслони.

Един от приоритетите на Фондацията е грижата за хората със специални нужди и техните възможности за спорт. В тази връзка бяха инициирани няколко важни проекта, които добиха огромна популярност. Сред тях са проведените през месец май 2019 г. първи Споделени игри с над 400 участника. Те ще се утвърдят и надградят като ежегодни, дори с международно участие. По този начин у децата и младежите се формира още по-толерантно и ангажиращо отношение към хората в риск и техните проблеми в съвременното общество. Подпомогнат бе и проектът „Един ден на Витоша“ с производството на специален филм. В последните месеци Фондацията осигури 9500 лв. по специален проект като дарение на ПП Витоша, с което общата предоставена сума за изграждането на спортни съоръжения за хора със специални нужди на Витоша надхвърли 18 000 лв.