Георги Чиликов е човекът, който се е заел с една от най-тежките зада­чи в БГ футбола – селекцията на Лев­ски. Бившият нападател, който още държи рекорд на „сините“ за най-скъп трансфер – 2 500 000 лева от Нефтохимик през 2001 година, към днешна дата е главен селекционер на „Герена“. Чиликов се съгласи да отго­вори на въпросите на „Меридиан Мач“, след като преди около седми­ца старши треньорът на Левски Ники Митов му се присмя малко или много за списък с набелязани в Бра­зилия футболисти. Тогава наставникът обяви, че няма как Левски да взе­ме играч от тази листа, защото все­ки един в нея струва 5-10 милиона.

- Лесно ли се пра­ви селекция в Левс­ки?
–   Където и да пра­виш – не е лесно. Но особено в български­те условия, като се има предвид каква дестинация е страна­та, финансовите пара­метри и желанието на футболистите да се подвизават в Бълга­рия – никак не е лес­но. Но все пак Левски дава повече възмож­ности и понякога ста­ва малко по-лесно. Но като цяло, самата дес­тинация „България“ и нивото на футбола тук не отговарят на изис­кванията на много иг­рачи в Европа.

–   По-често футбо­листите ли отказват на Левски или Левс­ки на футболистите?
–   Трудно ми е да от­говоря на този въп­рос. За краткия ми престой в Левски са се случвали и двете неща. И ние сме от­казвали, защото се предлагат нискоразредни футболисти, но и футболис­тите са ни отказвали, защото България не им е приоритет. Тук въобще не говоря за финанси. Има някои, които само като чуят за България и разговорът приключва.

–  Навремето се считаше, че на Лев­ски не може да се откаже. Особено от български футбо­лист. Сега вече май не е така?
–  Да, убедих се, че вече не е така – и при юношите, и при мъжете. Появиха се нови отбори с голе­ми финансови въз­можности и нещата се промениха. Да, името Левски все още привлича. Все още то има значение, но не така сил­но както преди 10-15 години.

– Ти беше отговорен за повечето стра­хотни трансферни удари, които напра­ви преди няколко години Черномо­рец – Жужу, Шаешу, Асис, Боли. След­ваш ли пак тази ли­ния и тази арабска връзка, чрез която ги намираш? Опит­ваш ли се сега да използваш контак­тите си, за да наме­риш такъв футбо­лист за Левски?
– Не. Да уточним нещо. Връзки няма. Работи се с всеки един мениджър както тогава, така и сега. Някои тогава помогнаха по­вече, други по-малко. Но това нищо не означава. В Черноморец полити­ката беше по един начин, на „Герена“ е коренно различна. Единствено продъл­жавам да разчитам на хора, които и то­гава са ми помагали. Разчита се на всеки един, който даде сигнал за добър фут­болист.

–   Казваш, че по­литиките на Черно­морец и Левски са коренно различна. Какво точно имаш предвид – че тогава в Бургас се взима­ха много футболис­ти на проби ли?
–   Да, имаше голя­ма част на проби, но пък и Левски иска да гледа другаде.

–   Искат се футбо­листи с по-сериоз­ни визитка, което по презумпция предполага по-малко риск?
- Не знам кое е по-големият риск.

- Аз лично съм „ЗА“ да има и футболисти на проби.
- Няма никакъв проблем от моя гледна точка, но не всеки е на това мнение в клуба. Не говоря за голямо количество, а точно определени и избрани хора. Мисля, че за България това е правилният подход.  При пробите има два основни детайла -да имаш око, което да ти позволи да прецениш качествата на футболист за кратко време и да пое­меш риска, раз­бира се. Да имаш дупе да по­емеш риска. В Черноморец Дими­тър Димитров – Херо имаше тези две ка­чества и нещата се случиха. Как ще е на „Герена“, ще видим лятото.

– Струват ли фут­болистите от бразил­ския списък, който си дал на треньора и спортния директор, по 5-10 милиона? Така обяви треньо­рът Николай Митов…
– Ще отго­воря на въп­роса, който ми задаваш, а не на Ники Митов. Ня­мам намере­ние да отговарям пред медиите нито на стар­ши-треньора, нито на който и да е в клу­ба. Има си политика. Аз давам интервюто и отговарям на теб. И казвам – футболистите от Бразилия са само млади и перспективни хора. Набелязах играчи, които съм убеден, че имат качеството и всичко е въпрос на преговори. А колко са стрували, това е коментирано с когото трябва – от старши треньора до прези­дента. Категорично заявявам, че в списъ­ка ми няма футболис­ти с такива парамет­ри. Параметрите са такива, които са ми зададени от ръководството. Така че отговарям ти на въпроса – аз не съм малоумник. Знам как­во търся. Това трябва да е ясно и категорич­но. Спекулации много. Всеки се упражнява, а никой не си е мръд­нал задника. Не до Бразилия, а до Маке­дония да отиде през годините. В крайна сметка аз съм серио­зен и отговорен човек и казвам – не обичам спекулации, има точ­ни и ясни параметри. Всичко е сложено на масата. А дали някой от бразилците ще се вземе или няма да се вземе, решава го ръ­ководството.

–   Значи да уточ­ним – в бразилския списък няма футбо­листи, които да стру­ват 5 или 10 милио­на, така ли?
–   Не само че няма такива, но​ в списъка няма дори играчи, които струват и 500 000. Категорично няма такъв.

– Защо Левски от доста години загър­би бразилския па­зар, след като е видно, че там са добрите футболис­ти? За последно преди 10 години Саид Ибраимов ходи там и се върна с Жоазиньо, Зе Соарес и Жеан Карлос.
– На бразилския пазар е добре да се отиде след лятото – това е истината. Това го разбрах. Аз всъщ­ност и си го знаех, но поради една или дру­га причина, когато бях назначен, вече беше късно. Всяко едно ходене до там, води до положител­ни работи. Дали ще вземем или няма да вземем футболист от Бразилия – това няма да го коментирам. Мога да коментирам, че аз и Левски, раз­бира се, се запознах­ме с нивото. Клубът беше представен в Бразилия. Трансфер­ният период не свър­шва с едно лято. С мен или без мен Лев­ски ще работи там, надявам се. Има от­ворена пътека и това е положително. Едно взимане на футбо­лист не значи само ние да го искаме – много е важно той какво има насреща, какво иска, какво не иска и т.н.

–  Доколкото раз­бирам, конкретно по бразилския списък на този етап няма да се работи, така ли е?
–  Напротив. Ра­боти се за всеки един. Всеки предло­жен на треньора от директора ли, скау­тите, от който и да е, за да е сложен на масата, има реална възможност да се вземе. Колко е реал­на в проценти, това е отделен въпрос. За­това бъдете наясно – аз щом съм дал ня­кой – независимо от­къде е – Бразилия, Америка, България, това значи, че има шанс да се вземе. То­ва е истина­та. Аз не съм малоумник да предлагам футбо­лист за 5-10 милио­на и да си работим просто хей така. Ня­мам желание просто да си губя времето.

–  На кой пост се намира най-трудно футболист? Твоите наблюдения какво показват?
–  Централен напа­дател и централен защитник. Най-вече нападател.

– Защо така?
– Първо, защото това е най-скъпият пост. Второ – има много голям недос­тиг на типични цен­трални нападатели и ако има такива, са много скъпи.

–   А в момента според теб на кой пост Левски има най-голяма нужда от нов футболист?
–  В моите очи са няколко, но няма да конкретизирам.

– А каква всъщ­ност е работата на скаута и по-трудна ли е от та­зи треньора? Ти беше асистент на Херо в Черноморец, а после води и юноши на „Герена“.
–  Двете съчетано най-много ми харес­ваше. Сега ми е по-концентрирана рабо­тата в едната дейност и пак ми харесва.

- Можеш ли да кажеш по колко футболисти се предлагат на Левски ежедневно от различни мениджъри, агенции…
- На ден ми се предлагат много футболисти, не са под 10. Поне до мен стигат толкова, за които аз отговарям и успявам да гледам някаква част от тях.

– Братът на Марсиал бил ли е от пред­лаганите?
– Ако нещо е гово­рено, аз не съм разб­рал, че е брат на Марсиал.

–   Ти си вкарвал по­беден гол за Левски срещу ЦСКА в пос­ледните секунди. Има ли в момента в Левски футболист, който може да реши важен мач в послед­ните секунди на дер­би?
–  Има, разбира се, как да няма. Специал­но за двата мача с ЦСКА-София дотук мога да кажа, че ви­дях много футболисти, които могат да решат мача. Естествено, че преди имаше футбо­листи като Гонзо, кои­то систематично го правеха. Преди това Сираков, но определе­но и сега има такива.

–  Продължаваш да си най-скъпият тран­сфер в историята на Левски. Кога според теб клубът отново ще има сили да пазару­ва футболисти за 2 милиона и половина лева? Надяваш ли се такъв момент да нас­тъпи и ти да си гла­вен скаут?
–  Не, в момента не е реално да се дават та­кива пари. Не е било и ко­гато за мен са плаща­ни, за­щото аз си знам реално качества­та и смятам, че чак толкова не струвам. Да, прие­мам, че централен нападател трудно се намира и се плащат дос­та пари, но в момента трудно в Бъл­гария може да се намери някой който да струва толкова.

–   Каква е твоята оценка за последните няколко селек­ции на Левски?
– Трябва да ви е ясно едно. Зи­мата е много теж­ко да се прави се­лекция. Кой какво­то и да ви говори, ако не платиш се­риозна трансферна сума, много трудно става. Не е невъз­можно, но е доста трудно. А преди то­ва как е правено, дали е имало възмож­ност хора да ходят и да гледат – не знам и поради това е много относително да се да­ват оценки. Но от но­ември месец насам Левски следва полити­ка, която е правилна – да се наблюдават мак­симален брой играчи спрямо нашите пара­метри. Това е най-пра­вилното за мен. Ако не – на проби.

– Мечта­еш ли да стиг­неш до Елдорадо – да наме­риш футболист за 0 лева, а след това Левски да го продаде за милиони.
– Естествено. Това може да се случи, но не и политиката ти да е подчинена на по­добна идея. То ако та­ка ставаше, всеки ще­ше да го прави. Ако доста обикаляш афри­кански и южноамери­кански страни, може да се случи един път, но не и систематично.

Пълно разяснение на новата схема на Първа лига

Tелевизионната програма на Първа лига

Всичко за Първа лига