Столичният гранд Левски публикува годишния си финансов отчет за 2021 година съгласно изискванията на БФС за лицензиране на клуба за сезон 2022/2023 г. От Левски дадоха пълен достъп до своите документи и ги публикуваха на клубния сайт - ТУК.

Към това има и доклад на независим одитор, както и информация за изплатени близо 160 хиляди лева на агенти и посредници през изминалата година.

Приходите на "сините" за периода са 15,610 милиона лева, което е увеличение с около 8 процента в сравнение с 2020 година (14.499 милиона лева). 

Голяма положителна промяна за финансите на клуба има при разходите, които съставляват 13,090 милиона лева през 2021 година. Това е намаление с около 38 процента спрямо предишната отчетна година от 18,030 милиона лева. Най-сериозно спадат разходите за персонал - от 9,278 милиона лева за 2020 година до 6,308 лева.  

През 2020 година ПФК Левски обяви нетна загуба от 4,088 милиона лева.
 
Въпреки положителния финансов резултат за 2021 година, независимият одитор отчита, че нетните активи на дружеството са с отрицателна величина в размер на -10,535 милиона лева, което поражда съществена несигурност за бъдещите дейности на клуба.

Ето какво пишат "сините":

"Уважаеми Левскари, 

Съгласно изискванията на БФС за лицензиране на клуба за сезон 2022/2023 г. публикуваме Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., Доклад на независимия одитор "Желязков Одит 2004" ООД и формуляр Fin 01 съдържащ информация за общата сума изплатена през 2021 г. на агенти/посредници"

Топ Коефициенти за Всички Мачове Всеки Ден!