Национален младежки форум остро осъжда направените, за пореден път, внушения, твърдящи политическата обвързаност на организацията с отделни политически субекти, които бяха отправени на 15.06.2021г. по време на пресконференция на г-н Красен Кралев, бивш министър на младежта и спорта и настоящ кандидат за депутат от ПП ГЕРБ.

Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата младежка платформа, защитаваща интересите и правата на всички млади хора в държавата, разпозната от европейски институции и Европейския младежки форум като Национален младежки съвет на Република България. Вземайки предвид основната мисия на организацията –  да представлява младите хора, НМФ обединява в себе си 44 младежки организации, от които такива, занимаващи се с  младежка работа, доброволчество, спорт, студентско представителство, както и различни младежки структури на политически партии (ВМРО, БСП, АБВ и други). 

Членството в организацията е доброволно, равнопоставено и демократично, като всички членове са видни на сайта на сдружението, тъй като НМФ винаги се стреми към пълна прозрачност в своята работа. Неверни са твърденията за политическа зависимост, тъй като Национален младежки форум обединява и защитава интересите на всички свои организации членове.

Идентична е ситуацията със състава на Управителен съвет на Сдружението, който включва 11 представители, излъчени от организациите членове, които са видими както на страницата на Сдружението, така и в Търговския регистър към Агенция по вписванията. При направена справка и извадка за актуалното състояние фигурира следния състав на УС на НМФ:

“12д. Органи на управление

Наименование на органа на управление: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СИМОНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА,

АДЕЛА РУМЕНОВА БОЗМАРОВА-ПЕТРОВА,

РОЗАЛИНА ДИЯНОВА НЕДКОВА,

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАНЧЕВ,

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ТОМОВА,

ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА,

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА,

ИВАН ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ,

СТЕФАН ГРИШЕВ ПАВЛОВ,

ТИХОМИРА ВАЛЕРИЕВА НАНЕВА,

ХРИСТИНА БИСЕРОВА АТАНАСОВА”

Г-жа Мина Кутева е била част от Управителен съвет на Национален младежки форум, номинирана от МО на БСП, в периода 2017 – 2019 г. Освен нея по същото време част от УС са още 12 физически лица, представители на организации-членове, а решенията, вземани от страна на Управителен съвет, са видни от публично достъпните протоколи на сайта на организацията, в унисон с прозрачността, която Сдружението винаги е демонстрирало.

Към момента на подаване на проектно предложение № 41-00-143, а именно 18.06.2020, г-жа Кутева вече не е част от организацията и не изпълнява ръководна или друга роля в нея. Тя никога не е заемала и роля по отношение и на споменатия проект.

Некоректно е и твърдението, че Национален младежки форум е финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за Хазарта, тъй като Сдружението никога не е изпълнявало проектна дейност по тази програма.

Проект “Национална младежка академия” с номер 41-00-143/18.06.2020, изпълняван в период от 3 месеца между 15.07.-15.10.2020 г. е получил финансиране в размер на 14 696 лв. по Национална програма за младежта (другата младежка програма, администрирана от ММС). Проектът стъпва на експертиза в неформалното обучение и младежките политики, градена в рамките на 10-годишната история на НМФ, а резултатите от неговото изпълнение на всички етапи са видими и ясно проследими на всички комуникационни канали на организацията и в съответствие с изискванията за публичност на Програмата.

Цялата позиция - ТУК!