За пета поредна година „Споделените игри“ на Витоша се превърнаха в голям спортен празник със значим социален ефект. Организираното от „София – европейска столица на спорта“, Национална спортна академия „Васил Левски“, Сдружение „Паракидс“ и Дирекция на Природен парк „Витоша“  събитие събра тази сутрин на Игликина поляна стотици желаещи да покажат и докажат, че хората в неравностойно положение могат да бъдат активни и да се занимават с физически упражнения. 
Форумът цели също така да предизвика по-толерантно и ангажиращо отношение към хората със специфични потребности и техните проблеми в съвременното общество. По време на празника деца и младежи в неравностойно положение получават напътствия и възможност да спортуват, подпомагани от свои връстници ученици.

Тазгодишните „Споделени игри“ бяха открити от д-р инж. Анна Петракиева – директор на Природен парк „Витоша, Анатоли Илиев - зам.-председател на „София – европейска столица на спорта и Даниела Садикова от организация „Паракидс“, които пожелаха на всички дошли да се забавляват със спортните и туристически активности и им благодариха за силната отдаденост на благородната кауза. Спонтанно микрофона взеха и част от участващите в празника деца, особено впечатли с приветствието си малкият Тошко, който заяви, че не си представя живота без хората край него.

На поляната днес се практикуваха 13 различни дисциплини. От ранна утрин бяха подготвени отделните спортни арени, в които хора със специфични потребности получаваха напътствия и възможност да спортуват: тенис на маса, бадминтон, алпийски тролей, футбол, ориентиране, лесовъдни игри, бягане за незрящи с придружител, гимнастически и фитнес уреди, дисккечър, работни ателиета, подвижни игри: голяма топка и др. Голям интерес предизвикаха и организираните от Дирекцията на ПП „Витоша“ лесовъдни игри, които по традиция освен състезателния си характер имат много силен възпитателен ефект, за ячастниците бяха предвидени много подаръци.

В организацията активно се включиха Спортен клуб „Вертикален свят“ и Сдружение „Паракидс“. Целта е по естествен път, чрез спорта да бъдат въвлечени в активни действия и младежи в неравностойно положение. Наред с това – децата да се запознаят с възможностите и спецификите във видовете спорт при занимания на хора, които се нуждаят от помощ и съдействие. За трета поредна година към участниците с демонстрации се включиха 50 таекуондисти от Централния полицейски клуб с цел да приобщят към спорта хората в неравностойно положение. 

Събитието цели социализация и интеграция на младежи със специални нужди чрез споделени игри в природна среда към възможностите на активния начин на живот чрез спорт. Вече близо две десетилетия тече процес по утвърждаване и популяризиране на специализиран център „Игликина поляна“ в ПП „Витоша“ за спорт в планината и на благоприятните фактори за въздействие на околната среда върху организма. Изградената през 2004 година от Дирекция на Природен парк „Витоша“ спортно-информационна алея за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат в местността Игликина поляна се превърна в много посещавано и предпочитано място за отдих.

Дарителската кампания на ДПП „Витоша“ „Витоша – достъпна за всички“, стартира през ноември 2017 г. под мотото „Избери, за да помогнеш!“. През 2018 г. бяха събрани 21 000 лв., които послужиха  за възстановяване на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на Игликина поляна за хора със специфични нужди. Сред дарителите е Фондация „София - европейска столица на спорта“ - инициатор на „Споделени игри“, подпомогнала кампанията и осигурила специално изработена люлка за ползване от хора в неравностойно положение.

„Споделените игри“ са продължение на проведения през 2018 г. щафетен супермаратон „Един ден на Витоша“ с основното участие на алпиниста Дойчин Боянов в компанията на известни спортисти и хора с увреждания. Огромен интерес предизвика и филмът, отразяващ спортното събитие, както и спортният фестивал „НДК – 360“. 

От отделните издания на „Споделени игри“ продължава заснемането на кратък документален филм, който ще бъде презентиран в училищата. Творбата цели да формира у децата и младежите още по-толерантно и ангажиращо отношение към хората в неравностойно положение и техните проблеми в съвременното общество.