Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе среща с младите хора в Кърджали по повод бъдещата Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно. Присъстваха областният управител на Област Кърджали Никола Чанев, общинският съветник и председател на Сдружение „Омега“ Веселина Юрукова, ученици и студенти. 
    
Николай Павлов представи на младежите постигнатите резултати по отношение на младежките политики. Той посочи, че Министерство на младежта и спорта (ММС) работи усилено по изготвянето на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) в партньорство с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни. 

„Основната ни цел е да създадем един модерен и гъвкав документ, който да отговаря на потребностите на младите хора в страната във времето, в което живеем“, каза зам.-министър Павлов и подчерта, че главен приоритет е развитието на младите хора в България и реализацията им тук.

По време на дискусията аудиторията отправи множество въпроси към официалните гости като засегна теми, свързани със спорт, култура, български традиции, предпиемачество, инфраструктура. Във втората част на срещата младежите имаха възможност да обдъдят по групи предизвикателствата, с които се сблъскват в съответната област. Те представиха своите идеи по метода „Дърво на проблемите“ и идентифицираха възможни решения за справяне с тях. 
    
Младежите поставиха основен акцент върху образование, възможности за младежко предприемачество, здравеопазване и младежки програми.