Славия трябва да плати на Матей Казийски 7200 лева заради загубено дело, заведено от волейболния клуб, който "претендира договорна неустойка поради неизпълнение от ответника на предвидени в сключен между страните договор задължения".

Решението беше потвърдено от Софийския апелативен съд.

"С решение от 13.02.2012год., постановено по гр.д. номер 3082/2010 год., т-12 състав на Софийски градски съд, ГК, е отхвърлил предявения от Сдружение Клуб В. при обединен спортен клуб С. против М. И. К. иск по чл.92 от ЗЗД. Ищецът е осъден да заплати на ответника разноски в размер на 7 200 лв", се казва в решението на САС.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от връчване преписи на страните.