„Волейболен клуб Тетевен Волей“ реализира проект „СПОРТ ЗА ТЕБ“, който с помощта на спортни специалисти и психолози, показа, как спортът и по-конкретно волейболът може да бъде превенция спрямо различните форми на зависимост.

По време на откриващата среща на проекта, треньорският и мениджърският екип на клуба разказа на младежите лични вдъхновяващи истории, които показват благоприятното влияние на спорта за здравето и цялостното развитие на човек. В рамките на проектната дейност „Тетевен Волей“ организира и проведе семинари, тренировки и турнири, в които се включиха над 200 младежа от гр. Тетевен и региона.

„Вярваме, че с проекта успяхме да приложим успешно и ефективно модел и метод за превенция спрямо различните форми на зависимости като наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, компютърни игри и др. Проектът е в подкрепа на мисията на клуба през последните 16 години да насърчава здравословен начин на живот на младежите от 15 до 29 години в гр. Тетевен и да намали риска от попадането им в неблагоприятна среда и развитие на вредни навици, които да имат трайно негативно въздействие върху тяхното развитие.“, споделя президентът на клуба Иван Цветков.

В периода 12.01 – 26.02.2024 г. бяха реализирани четири групи дейности:

• провеждане на обучения и семинари от спортни специалисти и психолози, за това, как спортът и по-конкретно волейболът може да бъде превенция спрямо различните форми на зависимост;

• организиране на постоянен тренировъчен процес и демонстрации за младежи в диапазона 15-29 години, с цел презентиране на волейболния спорт като алтернатива на зависимостите и рисковото поведение;

• провеждане на турнири по волейбол, с участието на младежите от община Тетевен и на младежи организирани в любителски волейболни отбори от поне десет различни града в България;

• информационни дейности за популяризиране на дейностите по проекта и програмата на Министерството на младежта и спорта.

По време на практически семинарни занятия участниците обсъждаха теми, свързани с емоциите и механизмите за формиране на поведенчески зависимости и разстройствата, свързани с контрола на импулсите. Младежите се запознаха с невробиологичните характеристики на зависимостта, приликите и разликите между допамина в спорта и допамина в следствие на употреба на вещества. По време на практически упражнения младежите откриха общото между комуникацията и работата в екип на терена и в реалния живот и други. След всяка лекция и семинар имаше практическа волейболна тренировка, а треньорите бяха ангажирани да продължават конкретната тема от деня през отборната динамика на игрището.

Като част от проектните дейности бяха организирани и турнири, в които взеха участие над 10 отбора от групата и над 100 младежа. Турнирите бяха приятелски и за всеки отбор беше отделено време за дебрифинг, за да могат състезателите да дефинират нуждите си от развитие на социални умения, които да подкрепят отборната им игра или обратно – как силните им страни на игрището повлияват общото им психосоцилано благополучие.

Проектът „СПОРТ ЗА ТЕБ“ е финансиран от Министерството на младежта и спорта по „Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта (2023 – 2025)“ с генериран номер НПИМД-КО1-М-089/2023 и Договор 25-00-49/18.07.2023 г.