Първоначално той се използва от армията на САЩ, после от няколко учени, а сега - в цял свят. Става дума за интернет, който празнува 20-ия си рожден ден. А през тези 20 години световната мрежа преживя немалко.
Интернет празнува рожден ден. Преди 20 години, през месец март 1989 г., започва техническото развитие на "Уърлд Уайд Уеб" - световната мрежа. От тогава насам интернет претърпява развитие, което надали може да бъде по-динамично. Междувременно мрежата се ползва от 1,3 милиарда хора, преценяват експертите.
Първи стъпки
При което самият интернет е на значително повече от 20 години: още към средата на 60-те години се полагат основите за днешното издание на интернет. Военните в САЩ искат да създадат и създават компютърна мрежа за предаване на данни с максимална сигурност, като транспортът на данни да функционира дори след ядрен удар. Ражда се "Арпанет", мрежа, в която първоначално са обвързани само няколко компютъра.
По-късно обаче мрежата се разраства, макар и все още скришом. Преди всички университетите и научните работници я откриват за работата си. Мнозина я намират за изключително полезна, защото така те могат за пръв път без големи усилия да поддържат връзка помежду си, без да се съобразяват с държавните граници.
Само че по онова време все още са необходими твърде задълбочени познания. Изпращането на директории насам-натам е възможно само посредством сложни криптографски заповеди. Да обиколиш земното кълбо с няколко клика на мишката? Немислимо! Всъщност тогава и компютърната мишка още не е изобретена.
Нещата се променят едва вследствие на научно-изледователската работа на Тим Бърнърс-Лий. През 80-те години той работи в ядрено-изследователския център CERN в Швейцария. Не му достига възможността бързо и без излишни усложнения да представя научните си разработки пред обществеността. Именно това, което днес е безпроблемно възможно чрез интернет.
Немислимото се превръща в реалност
Бърнърс-Лий разработва след 1989 година всичко, което е необходимо за създаването на страници в интернет и извикването им. Той програмира и първия мрежов сървър, който може да съхранява документи за световната мрежа. Той изобретява и първия браузър, защото само посредством браузър е възможно да се извикват страниците на компютъра. На Бърнърс-Лий му хрумва и идеята за свързване на документи помежду им - по този начин са изобретени линковете.
А днес? По принцип интернет и сега функционира по същия начин както преди 20 години, макар и с някои огромни разлики: днес има мултимедийни елементи: музика, фотоси, графики, видеозаписи и игри. Нещо немислимо преди две десетилетия.
Тим Бърнърс-Лий не забогатява от интернет. От 1993 година достъпът до световната мрежа е безплатен. Тоест, интернет е фактически подарен. Вероятно обаче именно това се оказва ключ към успеха: ако ученият бе поискал огромни лицензионни такси, интернет може би никога нямаше да придобие такава популярност. /Дойче веле