103 години след създаването си, формулата на Айнщайн Е=m.c2 беше доказана благодарение на героичните усилия на френски, германски и унгарски физици.
Мозъчен тръст, ръководен от Лорен Лолуш от френския Център за теоретична физика, извърши изчисленията за масата на частите от атомното ядро (протони и неутрони) с помощта на някои от най-мощните суперкомпютри на света. Протоните и неутроните се състоят от по-малки частици, наречени кварки, задържани от глуони. Странното е, че масата на глуоните е нула, а кварките се равняват на едва 5% от общата маса на частиците. Според изследването, публикувано в списание „Science“, липсващите 95% идват от енергията на движението и взаимодействието между кварки и глуони според формулата Е=m.c2. С това се доказва, че енергията се равнява на маса, което Айнщайн допуска в своята Специална Теория за относителността. Формулата е използвана многократно, включително за производството на енергия и при ядрените оръжия. Свеждането й до нивото на субатомните частици в уравнения от квантовата хромодинамика беше невероятно трудно. Френският Център за научни изследвания отбеляза с гордост, че „досега, това беше само хипотеза“, която „е доказана за пръв път“. Доказателството включва „разглеждане на пространството и времето като част от четиризмерна кристална решетка с дискретни точки разположени по колоните и редовете“. /АФП