Новите 10 членове на Европейския съюз са особено силно ударени от световната криза и перспективите за глобално възстановяване, частни капиталови потоци и растеж се влошават. Това констатират в огласения днес доклад на Световната банка, експерти от международната финансова институция, цитирани в "Дневник".
След колапса на търсенето в чужбина капиталовите потоци към източноевропейските членове на съюза пресъхват. Това се отнася особено за междубанковото заемане от западноевропейски банки към дъщерните им поделения, както и за намирането на кредити в чужбина от компаниите.
"Прогнозите за района са изключително несигурни и в доминиращия случай са за влошаване", сочат от СБ. Според доклада й тези държави са изправени пред огромен проблем с ликвидността си в чуждестранна валута, експозиция към разклатени банки и колабиращи експортни пазари. Изборът пред лидерите е силно свит до монетарни и бюджетни ограничения, които не им оставят пространство за фискални стимули, продължават експертите на СБ.
"Сега ударът ще се усети силно в реалния сектор, фалитите на фирми ще се увеличат и безработицата рязко ще се повиши."
Други изрично посочени рискове са голямата задлъжнялост в чужда валута на балтийските държави, Унгария и Румъния, както и отливът на капитали.
Световната банка препоръчва на правителствата в района да се съсредоточат върху стабилизиране на финансовия сектор и по-разумно харчене на публични фондове. Според институцията сегашната криза би трябвало да задълбочи евроинтеграцията, а не да доведе до завръщане към национализъм. /БЛИЦ