Нова цифрова библиотека предоставя публичен онлайн достъп до публикации на ЕС от последните 60 години. В онлайн книжарницата EU bookshop може да бъде открит всеки документ, публикуван от ЕС в периода от 1952 г. досега, съобщи Европейската комисия.
Цифровата библиотека съдържа повече от 12 милиона сканирани страници на 50 езика, или около 110 000 публикации. Един от най-старите документи в библиотеката е реч, изнесена през септември 1952 г. от Жан Моне, водеща фигура в зората на Европейската интеграция, пред Общата асамблея - предшественик на днешния Европейски парламент.<br /> <br /> Цифровата библиотека бе създадена в отговор на изключително голямото търсене на цифрови версии на публикации с изчерпан тираж, посочва Комисията. Капацитетът на услугата &bdquo;PDF по заявка&ldquo; бе надхвърлен шест месеца след нейния старт през 2007 г.<br /> <br /> Книжарницата се ръководи от службата за публикации на ЕС, която само през 2008 г. е издала 842 броя на Официален вестник - периодично издание, съдържащо всички правни документи на ЕС, както и 8446 други публикации, от които са разпространени 46,3 млн. екземпляра.<br /> <br /> Всички тези публикации са достъпни чрез &quot;EU bookshop&quot;, откъдето могат да се изтеглят безплатно във формат PDF или да се поръчат печатни екземпляри. Новата цифрова библиотека ще бъде свързана с Europeana - цифрова версия на библиотеки и архиви от цяла Европа. /БЛИЦ<br />